ΝΕΑ

Κυκλική Οικονομία: Ώρα να μπούμε στον κύκλο της ανάπτυξης...

 Κυκλική Οικονομία: Ώρα να μπούμε στον κύκλο της ανάπτυξης...

Αν για τους περισσότερους στην Ελλάδα ο όρος κυκλική οικονομία παραμένει μία δυσνόητη, αν όχι άγνωστη έκφραση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σχέδιο δράσης που υλοποιείται από το 2015 και ήδη αποδίδει καρπούς.

Και οι 54 δράσεις του σχεδίου έχουν πλέον υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της βιομηχανίας της με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, ανοίγουν το δρόμο για μια κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία, που θα ελαχιστοποιεί την πίεση στους φυσικούς πόρους, στο πόσιμο νερό και στα οικοσυστήματα.

Τα συμπεράσματα της έως τώρα πορείας του σχεδίου δράσης θα συζητηθούν στην ετήσια διάσκεψη των ενδιαφερόμενων φορέων για την Κυκλική Οικονομία, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 6 και 7 Μαρτίου. Τίτλος της συνάντησης είναι «Κλείσιμο του κύκλου», που για την Ε.Ε. άνοιξε το 2015. Για εμάς, όμως, ο κύκλος αυτός μπορεί να ανοίξει έστω και τώρα.

Ως εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα Κυκλικής Οικονομίας, έχω θέσει ως στόχο το σχέδιο αυτό να γίνει κτήμα κάθε Έλληνα, κάθε επιχείρησης, όλων, γνωρίζοντας τα οφέλη που θα προσφέρει στη χώρα, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Και με αυτή τη γνώση -και τη στήριξη σας- σκοπεύω να εργαστώ μετά τις 26 Μαΐου στο ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε αυτές οι δράσεις να φτάσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε πολίτη, διαχέοντας τα οφέλη τους σε όλους.

Ημερ/νια
5/03/2019