ΝΕΑ

Γιατί έχει σημασία ποιοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο νέο Ευρωκοινοβούλιο;

 Γιατί έχει σημασία ποιοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο νέο Ευρωκοινοβούλιο;

Η πρόσφατη, προκαταρκτική συμφωνία για το πρόγραμμα InvestEU, για την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (προϋπολογισμού) της ΕΕ (2021-2027), ανοίγει το δρόμο για ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια.

Το InvestEU μπορεί να τονώσει τις επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυκλική οικονομία, η δράση για το κλίμα και η κοινωνική ένταξη, με πρόσθετο όφελος ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα καταστεί ευκολότερη και πιο διαφανής για τους δικαιούχους.

Συνεχίζοντας το επιτυχημένο επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ, το πρόγραμμα InvestEU προβλέπει εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους τουλάχιστον 38 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να μοχλεύσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ!

Ωστόσο, αυτή η προκαταρκτική συμφωνία δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ούτε επίσης οι δημοσιονομικές πτυχές του προγράμματος καθώς και τα επιμέρους οφέλη για κάθε κράτος-μέλος, που εξαρτώνται από την επίτευξη της συνολικής συμφωνίας για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Γι’ αυτό ακριβώς στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν ανθρώπους με γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, εμπειρία και αξιοπιστία, για να τους εκπροσωπήσουν στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα επανεξετάσει την προκαταρκτική συμφωνία και μπορεί να τη βελτιώσει σημαντικά, αφού το κείμενό της έχει αρκετές ατέλειες.

Έχω ήδη επεξεργαστεί προτάσεις βελτίωσης -για τα νησιά και για το Interreg- προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που θα βγάλουν τη Χώρα μας νικήτρια στη μάχη για την οικονομική –και όχι μόνο–ανάκαμψή της.

Ημερ/νια
26/03/2019